Scop

Organizarea şi administrarea serviciilor de mediere şi arbitraj a litigiilor patrimoniale, interne şi internaţionale, existente între două sau mai multe părţi care au capacitatea de exercitiu si convin sa solutioneze litigiile patrimoniale intre acestea, prin arbitraj, cu excepţia acelora care privesc drepturi asupra cărora legea nu permite a se face tranzacţie, precum si desfasurarea altor servicii strans legate de activitatile de mediere si arbitraj.

Scopul Asociatiei Balcanice de Arbitraj va fi adus la indeplinire in limitele si conditiile trasate de Asociatia Balcanica de Arbitraj, ca structura centrala, prin Hotararile sau Deciziile adoptate in acest scop de catre Consiliul director central. 


 

 Obiective

Art.8. (1) Obiectiveleprin care Asociatia Balcanica de Arbitraj isi propune sa-si aduca la indeplinire scopurile, sunt:

  1. infiintarea unei forme de jurisdicţie arbitrală (Curte de arbitraj) care se constituie şi funcţionează autonom în raport cu asociatia, in baza unui regulament propriu, aplicabil în cazul tuturor litigiilor supuse ei spre soluţionare potrivit unei convenţii arbitrale;
  2. Organizarea şi administrarea serviciilor de mediere prin mediatori autorizati;
  3. Realizarea si editarea de carti, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri, programe informatice si alte materiale informative;
  4. Organizarea de seminarii, conferinte, dezbateri publice pe teme de mediere si arbitraj;
  5. Dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara si strainatate, in vederea promovarii arbitrajului si medierii;
  6. Alte activitati prevazute de lege, potrivit scopului acesteia.

(2) Regulamentul de functionare a Curtii de Arbitraj si Regulile sale de procedura sunt aprobate de Consiliul Director Central al Asociatiei Balcanice de Arbitraj, ca structura centrala.

 

Localizare pe harta


View Larger Map