Reguli de Procedura Arbitrala
ale Asociatiei Balcanice de Arbitraj

  

CAPITOLUL V - Unele dispozitii privind Arbitrajul comercial internațional

 

Art.77
Prin convenția arbitrală referitoare la un arbitraj comercial internațional, părțile pot stabili ca acesta să aibă loc în România, fiind supus soluționării CURȚII de pe lângă ABA, fie în conformitate cu Regulile sale de procedură arbitrală, fie în conformitate cu Regulamentul UNCITRAL.
ART.78
(1) În arbitrajul comercial internațional, durata termenelor prevăzute de Prezentele Reguli, se dublează, iar TRIBUNALUL pronunță hotărârea în termen de cel mult 12 luni de la data constituirii sale.
(2) Termenul se suspendă pe timpul judecării unei cereri de recuzare sau a oricărei alte cereri incidente adresate instanței judecătorești, precum și în situația în care arbitrul unic ori întregul TRIBUNAL, compus din mai multi arbitrii, s-au abținut sau au renunțat în mod justificat la îndeplinirea mandatului, pe întreaga durată necesară pentru desemnarea unui nou arbitru unic ori a unui nou TRIBUNAL compus din mai multi arbitri.
(3) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), părţile pot consimţi în scris la prelungirea termenului arbitrajului.
(4) TRIBUNALUL poate dispune, pentru motive temeinice, prelungirea termenului, o singură dată, cu cel mult 3 luni.
(5) Termenul se prelungeşte de drept cu 3 luni în cazul decesului uneia dintre părţi.
Art. 79
(1) Dezbaterea litigiului în fața TRIBUNALULUI se face în limba română sau într-o limbă de circulație internațională stabilită de TRIBUNAL.
(2) Dacă o parte nu cunoaște limba în care se desfașoară dezbaterea, la cererea și pe cheltuiala ei, TRIBUNALUL va dispune asigurarea serviciilor unui traducător sau partea poate să participe la dezbateri cu traducătorul său.

Localizare pe harta


View Larger Map