Reguli de Procedura Arbitrala
ale Asociatiei Balcanice de Arbitraj

 

CAPITOLUL VI- DISPOZIȚII FINALE

 

Art.80
Prezentele Reguli se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă român și, după caz, ale Regulamentului de arbitraj al Curții Națiunilor Unite pentru dreptul comercial internațional - UNCITRAL, în măsura în care acestea sunt compatibile cu arbitrajul și cu natura comercială a litigiilor.

Localizare pe harta


View Larger Map