Regulament privind Organizarea Arbitrajului
de catre Asociatia Balcanica de Arbitraj

 

 CAPITOLUL III: Tribunalul arbitral

Art.11

(1) Soluționarea unui litigiu prin arbitraj aparține exclusiv TRIBUNALULUI ARBITRAL (denumit în continuare TRIBUNALUL).
(2) În înțelesul prezentului Regulament, TRIBUNALUL este arbitrul unic sau, după caz, totalitatea arbitrilor și supraarbitrilor învestiți de părți prin convenția arbitrală ori stabiliți în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală, să soluționeze un litigiu determinat și să pronunțe o hotărâre definitivă și obligatorie pentru ele.
(3) Numirea arbitrilor și a supraarbitrului, precum și constituirea TRIBUNALULUI se efectuează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și ale Regulilor de procedură arbitrală.

Art.12
ABA ȘI CURTEA DE ARBITRAJ se vor abține ca, prin organizarea arbitrajului, să intervină în soluționarea litigiului sau să influențeze în vreun fel TRIBUNALUL. 

Localizare pe harta


View Larger Map