Regulament privind Organizarea Arbitrajului
de catre Asociatia Balcanica de Arbitraj

 

CAPITOLUL V: Răspunderea ABA

Art.14. 

ABA sau FILIALA pe rolul căreia s-a înregistrat cauza, după caz, răspunde, în condițiile legii, față de partea prejudiciată pentru încălcarea, din culpa prepușilor ei, a obligațiilor ce îi revin în organizarea arbitrajului, fără ca prin aceasta să fie exclusă sau limitată răspunderea personală a celui vinovat de producerea prejudiciului.
ABA sau FILIALELE sale, după caz, răspund direct pentru orice încălcare a dispozițiilor legale specifice, aplicabile în activitatea desfășurată.

Localizare pe harta


View Larger Map