Regulament privind Organizarea Arbitrajului
de catre Asociatia Balcanica de Arbitraj

 

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

Art.1.
Prezentul Regulament a fost adoptat prin Hotărârea Consiliului Director al Asociației Balcanice de Arbitraj (denumită în continuare ABA) nr. 7 din data de 25.02.2015 și intră în vigoare la data adoptării.

Art.2.
(1) Arbitrajul se organizează de către ABA numai dacă între părți există o convenție arbitrală scrisă (clauză compromisorie sau compromis).
(2) În cazul în care convenția arbitrală nu cuprinde o prevedere referitoare la organizarea arbitrajului de către ABA, aceasta îl poate organiza la cererea comună a părților sau a uneia dintre ele, urmată de acceptarea celei de a doua părți, formulată în scris.

Localizare pe harta


View Larger Map