Regulament privind Organizarea Arbitrajului
de catre Asociatia Balcanica de Arbitraj

 

CAPITOLUL VI: Dispoziții comune și finale

Art.15. 

CURTEA DE ARBITRAJ, TRIBUNALUL ARBITRAL, precum și personalul ABA au obligația să asigure confidențialitatea arbitrajului, potrivit prevederilor Regulilor de procedură arbitrală.

Art.16.
Părțile nu pot deroga de la prevederile prezentului Regulament decât în limitele prevăzute de acesta sau cu acceptarea scrisă a CURȚII, dată de la caz la caz.

Art.17.
Regulile de procedură arbitrală aplicabile în arbitraj se aprobă de către Consiliul Director al ABA.

Art.18.
Secretariatul CURȚII DE ARBITRAJ va asigura publicarea și comunicarea către cei interesați a prezentului Regulament cât și a Regulilor de procedură, la solicitarea acestora, precum și comunicarea tuturor actelor de procedură efectuată în baza Regulamentului și Regulilor de procedură ale CURȚII DE ARBITRAJ de pe lângă Asociația Balcanică de Arbitraj.

Localizare pe harta


View Larger Map