Regulament de arbitraj UNCITRAL


Anexe

➲ Modelul clauzelor de arbitraj pentru contracte

➲ Declaratia privind posibila renuntare

➲ Renuntare

➲ Model privind declaratiile de impartialitate, în conformitate cu articolul 11 din Regulament


Modelul clauzelor de arbitraj pentru contracte

Orice litigiu, controversa sau revendicare care decurge din sau în legătură cu acest contract, sau din încălcarea, încetarea sau nulitatea acestora, vor fi soluţionate prin arbitraj, în conformitate cu Regulile de Arbitraj UNCITRAL.
Notă: Părţile trebuie să ia în considerare adăugarea:
(a) Autoritatea de desemnare va fi Asociația Balcanică de Arbitraj România – Curtea de Arbitraj;
(b) Numărul de arbitri va fi ... [unul sau trei];
(c) Locul derulării arbitrajului va fi ... [oraşul şi ţara];
(d) Limba utilizată în cadrul procedurilor de arbitraj este ... .

Declaraţia privind posibila renunţare

Notă: În cazul în care părţile doresc să excludă recursul împotriva hotărârii arbitrale, care poate fi disponibil în conformitate cu legislaţia aplicabilă, acestea pot lua în considerare adăugarea unei dispoziţii în acest sens, aşa cum s-a recomandat mai jos, luând în considerare totuşi că eficacitatea şi condiţiile unei astfel de excluderi depinde de legislaţia aplicabilă.

Renunţare

Părţile renunţă prin prezenta la dreptul privind orice formă de recurs împotriva unei hotărâri a oricărei instanţe sau altei autorităţi competente, în măsura în care o astfel de renunţare poate fi în mod valabil făcută în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

Model privind declaraţiile de imparţialitate, în conformitate cu articolul 11 din Regulament

Confidenţialitate

Sunt imparţial şi independent de fiecare dintre părţi şi intenţionez să rămân aşa. Conform celor mai bune cunoştinţe pe care le deţin, nu există circumstanţe, trecute sau prezente, care ar putea da naştere unor îndoieli justificate cu privire la imparţialitatea sau independenţa mea. Voi notifica de îndată părţile şi ceilalţi arbitri cu privire la orice astfel de circumstanţe care pot fi supuse ulterior atenţiei mele în cadrul acestui arbitraj.

Circumstanţele în care se poate face divulgarea

Sunt imparţial şi independent de fiecare dintre părţi şi intenţionez să rămân aşa. Am ataşat declaraţia făcută în temeiul articolului 11 din Regulile de arbitraj UNCITRAL privind (a)relaţiile mele profesionale trecute şi prezente, relaţiile de afaceri şi alte relaţii cu părţile şi (b) orice alte circumstanţe relevante. [Includeţi declaraţia.] Confirm că aceste condiţii nu îmi afectează independenţa şi imparţialitatea. Voi notifica de îndată părţile şi ceilalţi arbitri cu privire la orice astfel de relaţii sau circumstanţe ulterioare care ar putea fi supuse ulterior atenţiei mele pe parcursul acestui arbitraj.

Notă: Orice parte poate lua în considerare să solicite arbitrului următoarea adăugire la declaraţia de independenţă:

Confirm, pe baza informaţiilor disponibile în prezent, că îmi pot dedica timpul necesar pentru a efectua aceast arbitraj cu grija cuvenită, în mod eficient şi în conformitate cu termenele din Regulament.

Localizare pe harta


View Larger Map