Preambul

Arbitrajul, in acceptiunea sa, conform 541 COD PROCEDURĂ CIVILĂ este o jurisdicție privată, alternativă de soluționare a litigiilor (eng. A.D.R. - alternative dispute resolution), termen folosit pentru o varietate de mecanisme care vizează soluționarea conflictelor fără intervenția directă a unei instanței publice de judecată. Arbitrajul folosește o terță parte, denumit arbitru, pentru a ajuta justițiabilii să ajungă la o soluție în disputa lor. Comisia Europeană a adoptat trei recomandări (98/257/CE; 2001/310/CE; DIRECTIVA 2013/11/UE) care au stabilit principii pentru alternative în soluționarea litigiilor. În urma procedurilor de arbitraj se pronunță o hotărâre, care are un caracter obligatoriu pentru ambele părți și poate fi pusă în executare silită asemeni unei hotărâri judecătorești pronunțate de serviciu public de justiție.

Curtea de Arbitraj este constituita ca instituție permanentă, oferind servicii privind soluționare litigiilor care implică persoane fizice, entități de stat, organizațiile interguvernamentale și diverse societăți private, conform reglementărilor stabilite de Colegiul Director Central al ABA. 

Curtea de Arbitraj a ABA este un organism colegial independent stabilit pe lângă persoana juridică nonprofit ASOCIAȚIA BALCANICA DE ARBITRAJ, aceasta din urmă la rândul ei distinctă și independentă de membrii săi fondatori.

Activitatea de Arbitraj nu are un caracter economic, nu urmărește obținerea de profit și este folosită pentru perfecționarea pregătirii profesionale a arbitrilor membrii ai filialelor regionale ABA, cu respectarea confidențialității procedurilor și identității părților. 

Arbitrajul se desfășoară în considerarea principiilor celerității și unui cost diminuat în soluționarea litigiilor, din taxele judiciare de timbru percepute de serviciul public de justiție. 

Tribunalul arbitral, după constituirea sa pentru fiecare caz în parte, soluționează litigiul în temeiul normelor de drept material aplicabile, cu unele excepții. 

Arbitrajul va respecta propria sa jurisprudența și / sau jurisprudența relevantă a Curților de Apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție din România și va motiva detaliat orice decizie contrară.

Toate termenele de procedură vor avea o durată recomandată de 48 de ore.

Localizare pe harta


View Larger Map