Clauza Compromisorie

recomandată pentru a fi inclusă în contractele comerciale:

 

"Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori încetarea efectelor lui, se va soluționa prin arbitraj comercial, organizat de Curtea de Arbitraj de pe lângă Asociația Balcanică de Arbitraj, în conformitate cu REGULAMENTUL și REGULILE de PROCEDURA ale acestei Curți. "

Părțile pot adăuga în conținutul clauzei compromisorii, la opțiunea lor, următoarele mențiuni:

”Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie, părțile angajându-se să o execute de bună voie”.

Localizare pe harta


View Larger Map